Naslovnica
 
aktivManager Plant Maintenance Module

aktivManager PLMM je web aplikacija namijenjena planiranju i praćenju radnih zadataka vezanih uz održavanje raznih vrsta postrojenja i uređaja. Kako bi se maksimalno pojednostavio rad i omogućio cjeloviti uvid u projekte održavanja i servisiranja, aplikacija omogućava planiranje održavanja i servisiranja za sve uređaje i dijelove koji se koriste na svim servisnim lokacijama.

S obzirom na periodičku/cikličku prirodu poslova vezanih uz održavanje uvjetovanu raznim faktorima kao što su zakonski propisi o opremi, trajanje pojednih certifikata, garancije i sl., sustav Vam omogučava dugoročno planiranje troškova nabavke materijala i ostalih resursa potrebnih za obavljanje servisnih radnji. S druge stane ovaj sustav Vam omogućava praćenje kvarova na servisnim lokacijama i formiranje baze znanja o vrstama kvarova, mjerama predostrožnosti, popravcima, uzrocima kvarova. Korisnici sustava imaju uvid u sve servisne zadatke koje trebaju izvršiti, rokove za te zadatke, odobrene troškove i jednostavan način za unošenje povratnih informacija nakon obavljanja servisnih zadataka. Na primjer, na ovaj način možete na godišnjoj bazi rezervirati vlastite resurse i planirati troškove za pojedine servisne zadatke. Planiranjem omogućavate i Vašim dobavljačima, kojima također možete osigurati ograničen pristup sustavu, uvid u narudžbe i njihov status. Neka od bitnijih obilježja sustava su:

  • pristup sustavu preko grafičkog web sučelja
  • podržan rad s neograničenim brojem servisnih lokacija, servisnih jedinica/uređaja i dobavljača
  • praćenje stanja uređaja i pristup svim bitnim informacijama o svakom pojedinom uređaju
  • omogućen jednostavan pristup sustavu dobavljačima materijala i opreme
  • praćenje troškova prema dobavljačima
  • praćenje potraživanja prema korisnicima servisnih usluga
  • kreiranje planova održavanja na temelju pripremljenih predložaka
  • praćenje/usporedba planiranog i utrošenog vremena za pojedine servisne zadatke
  • visoka prilagodljivost specifičnim korisničkim zahtjevima
Integracijom aktivManager PLMM i aktivManager DMMS dobiva se cjelovito rješenje za vođenje zadataka vezanih uz servisno održavanje i praćenje svakog pojedinog uređaja. Pored samog planiranja i praćenja realizacije zadataka održavanja sustav će Vam omogućiti unos i siguran pregled sve dokumentacije vezane uz održavanje (ugovori, pravilnici, certifikati, zapisnici).
 
« Prethodna   Sljedeća »